00359 887 439 713 office@damel.bg BG | EN

GDP

Добра Дистрибуторска практика на лекарствени
продукти за хуманната медицина

GDPR

Привеждане към съвместимост с Общ регламент за защита на личните данни