00359 887 439 713 office@damel.bg BG | EN

GDP – Система за Добра Дистрибуторска практика на лекарствени продукти за хуманната медицина

GDP - Добри дистрибуторски практики

Ръководството за добра дистрибуторска практика (GDP) при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба се основава на член 84 и член 85б, параграф 3 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (Директива 2001/83/ЕО).
Дистрибуцията на едро на лекарствени продукти представлява важна дейност в интегрираното управление на веригата на доставка.
 

 

Добри Дистрибуторски практики

  • Система от изисквания, които гарантират качеството на предлаганите от Организацията лекарствени продукти от договарянето за продажба на продукти до доставката до краен клиент
  • Наредба № 39 от 13.09.2007 г. за принципите и изискванията на Добрата дистрибуторска практика за търговци на едро на лекарствени продукти
  • Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

 

Какво предлагаме?

  • Ефективно управление, непрекъснато подобрение и контрол на процеса на доставка,
  • Съхрание, дистрибуция на ЛП
  • Спазване на изискванията на производителите на фармацевтични продуктиза качество и безопасност

Направете запитване