00359 887 439 713 office@damel.bg BG | EN

Дамел ЕООД е създадена през 2008 година. Компанията е специализирана в следните дейности:

Квалификация и валидация на оборудване. Temperature mapping;
Валидиране на оборудване, пространства и софтуер;
Project management;
Управление на инциденти;
Управление на отношенията с партньори и доставчици;
Обучение на персонала;
Одити от първа, втора и трета страна;
Бизнес анализи, бизнес планове.
Идентифициране на процесите в една организация;
Разработване и внедряване на системи за управление, базирани на следните изисквания:
GDP;
GMP;
GxP;
 ISO 9001 – Системи за управление на качеството;
ISO 27001 – Системи за управление сигурността на информацията;
ISO 14001 – Системи за управление на аспектите на околната среда;
OHSAS 18001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа;
HACCP – Системи за управление безопасността на храни и хранителни добавки;
ISO 31000 – Системи за управление на рисковете в Организацията;
GDP – Система за Добра Дистрибуторска практика на лекарствени продукти за хуманната медицина;
BSMS – Система за управление на непрекъсваемостта на бизнес процесите;

Защо Дамел?

Богат опит;
Квалифицирани професионалисти;
Индивидуален подход;
Гъвкавост;
Доверие и сигурност.