00359 887 439 713 office@damel.bg BG | EN

Системи за управление на качеството

  • Най-популярният и широко разпространен международен стандарт;
  • Приложим за всяка организация, независимо от нейния размер, вид и дейност.

Предимства за Организацията

  • Структурира процесите в компанията. Подпомага всички служители в компанията;
  • Удовлетворяване изискванията на крайните клиенти;
  • Предлагане на качествени продукти/ услуги;
  • Повишаване на конкурентноспособността ни в бранша.

Направете запитване